Dolnoślązak Umie Pływać 2018

Uczniowie klasy drugiej ze Szkoły Podstawowej w Męcince wzięli udział w ogólnopolskim projekcie ,,Umiem pływać”. Realizowany był on ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w roku 2018 w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Podstawowym celem projektu było doprowadzenie do opanowania przez dzieci elementarnych sposobów pływania oraz zdobycie umiejętności pływania stylem grzbietowym, a także uświadomienie dzieciom i rodzicom korzyści zdrowotnych, jakie pociąga za sobą umiejętność pływania.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu od 19 września do 28 listopada 2018r. na krytej pływalni  „Słowianka” w Jaworze, pod  kierunkiem instruktora i wychowawczyni  p. Lucyny Ziętek oraz p. Agnieszki Drąg-Słabej.

Udział w tym projekcie dał uczniom nie tylko możliwość nauki pływania, ale również aktywnego spędzania wolnego czasu, dobrej zabawy i podnoszenia sprawności fizycznej. Ćwiczenia w formie zabawowej dostarczały mnóstwo radości i satysfakcji. Dzieci nauczyły się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu. Wspólne wyjazdy  integrowały uczniów i rozbudziły potrzebę uczestnictwa w tej formie aktywności fizycznej.