Dyrektor informuje

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Męcince na podstawie §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 3/2021/2022 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych informuje, że w dniu 12.11.2021 r. nie ma zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia w tym dniu zajęcia opiekuńcze.