Działania związane ze Światowym Dniem Wody

Działania związane ze Światowym Dniem Wody

    1. KONKURS WIEDZY O WODZIE DLA UCZNIÓW KLAS V-VIII

Przeprowadzony w formie zdalnej szkolny konkurs wiedzy o wodzie. Zakres materiału to: źródła i skutki zanieczyszczenia wody, sposoby ochrony i oszczędzania wody, obieg wody w przyrodzie i gospodarstwach domowych.

Temat: Co wiem na temat zagrożeń i ochrony wody

  1. Praca plastyczna „Woda jako źródło ekologicznej energii-dawniej i dziś”

Uczniowie z danej klasy przygotowują w domu pracę /plakat, planszę lub album/ przedstawiającą sposoby wykorzystania wody do produkcji energii dawniej oraz dzisiaj.

  1. Praca ODPADOWA „Rycerz- obrońca czystości wód”

Uczniowie wykonują w domu z dowolnych odpadów elementy stroju rycerza: miecz, tarczę i przyłbicę. Tarcza powinna przedstawiać hasło zachęcające do walki o ochronę wody.

  1. Praca literacka pt. „Szanuj wodę – wierszyk-rymowanka”

Dnia 16.03.2021r. w formie zdalnej odbył się konkurs wiedzy o wodzie pt. „Co wiem na temat zagrożeń i ochrony wody” w związku ze Światowym Dniem Wody. W konkursie brali udział uczniowie z klas V-VIII Szkoły Podstawowej. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.

I miejsce zdobyła Jagoda Sobotkiewicz klasa V

II miejsce zdobyła Antonina Jarecka klasa VIIA

III miejsce zdobyła Nikola Kubik klasa VIII

Zwycięzcom gratulujemy!

  1. Podczas zajęć z języka angielskiego młodsi uczniowie tworzyli hasła i plakaty nt.wody. Korzystali przy tym z aplikacji do tworzenia projektów graficznych Canva oraz tradycyjnych kredek i pisaków.