Dziecięcy Różaniec Nadziei

Uczniowie naszej szkoły – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Męcince – wzięli do ręki różaniec i razem z Maryją modlili się za osoby zakażone wirusem i za tych, którzy służą swoją pomocą, za całą służbę zdrowia i za swoje rodziny. Dziecięcy Różaniec Nadziei to inicjatywa Legnickiej Caritas, która prowadzi Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Jeleniej Górze, gdzie przebywają osoby niepełnosprawne, niektóre zakażone wirusem. Dlatego w szczególny sposób otoczyliśmy ich swoją modlitwą. Prosimy Dobrego Boga za wszystkich Chorych, Pracowników i Wolontariuszy, aby pokonali wszelkie trudności. Dzieci swoją modlitwę przedstawiły na rysunkach, w piękny sposób zobrazowały w jaki sposób się modlą i za kogo się modlą. Pamiętamy, że modlitwa największy Dar