Dzień Bezpiecznego Internetu – zajęcia edukacyjne

Uczniowie klas I – III podczas zajęć z informatyki włączyli się w działania edukacyjne związane z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu. Uczniowie podczas zajęć zapoznali się z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci Internet. Dzięki zajęciom uświadomili sobie, że wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia. Każdy człowiek ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta.