EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

* informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
* przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
W marcu 2019 r. okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią dodatkową pulę zadań z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych, które będzie można wykorzystać podczas ostatnich powtórek przed egzaminem ósmoklasisty planowanego w kwietniu 2019 r.
* informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
* przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów