EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Męcince, została otwarta pracownia przyrodnicza „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, jedyna tego typu pracownia w powiecie jaworskim. Wstępny projekt wniosku na konkurs został przygotowany w szkole, następnie opracowany przez pracowników Urzędu Gminy w Męcince. Dzięki staraniom Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego datacja została pozyskana, a szkoła zyskała nowoczesną ekopracownię.

– Cieszymy się, że starania w zakresie edukacji ekologicznej zostały docenione – mówi dyrektor Bogusława Kałużna i nauczyciele. Radości nie kryją też uczniowie. Dotacja wyniosła aż 90% wartości, a pokryta została ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Pozostałą kwotę w wysokości 10% sfinansowano z budżetu Gminy Męcinka. Całość zadania to 48.600 zł.

W ramach otrzymanej dotacji pracownia została wyremontowana i wyposażona w nowoczesne meble i pomoce dydaktyczne: ławki i krzesła szkolne, zestaw mebli, biurko, ekran multimedialny, laptop, drukarkę, modułowe pracownie przyrodnicze, zestaw badawczo-doświadczalny o glebie, interaktywne plansze przyrodnicze, moduł doświadczalny – zmieniająca się Planeta Ziemia, zestaw preparatów mikroskopowych, zestaw do filtrowania wody oraz modele budowy organizmów. Ekopracownia stanowić będzie szkolne centrum edukacji ekologicznej. Odbywać się tu będą lekcje przyrody, biologii, chemii i fizyki w klasach 4-8. Z pracowni będą również korzystały dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas 1–3. Będzie również wykorzystywana do organizowania konkursów, warsztatów, projekcji filmów, spotkań tematycznych i wystaw.

Ekopracownia przyczyni się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i odpowiedzialnych postaw za stan środowiska, w którym żyjemy, unowocześni pracę nauczycieli oraz uaktywni młodzież do podejmowania działań proekologicznych.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu. Razem możemy zmieniać świat na lepsze, a Ekopracownia będzie naszym wielkim krokiem w tym kierunku.