Ferie z ekonomią – dzień 2

Dziś nasze zajęcia poprzedziło spotkanie z p. Mirosławem Brzozowskim – Wójtem Gminy Męcinka.  Wójt opowiedział o najważniejszych zadaniach, które pełni oraz o zadaniach gminy, finansach, przedsięwzięciach, planach i społecznej odpowiedzialności samorządu.

Po powrocie do szkoły przystąpiliśmy  do kolejnych zadań z projektu „Ferie z ekonomia”. Jednym z zadań dla uczniów było wyprodukowanie książki według z góry ustalonych zasad i wyliczenie kosztów wytworzenia tego dobra. W każdej kolejnej rundzie uczniowie wysuwali bardzo trafne wnioski: doinwestowali swoje firmy w dodatkowe narzędzia robiąc to z rozsądkiem, gdyż wszystko wiązało się ze wzrostem kosztów produkcji. Po kilku rundach uczniowie fantastycznie podzielili się czynnościami, zatem nauczyli się pracować w grupie, organizować sobie pracę i brać odpowiedzialność za powierzone czynności. W kolejnym zadaniu szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: Czy pieniądze były z nami od zawsze? Zaczęliśmy od gry dotyczącej kupowania towarów bez pieniędzy, czyli typowej sytuacji wymiany towarowej (barter). Próbowaliśmy będąc producentem np.; samochodów, dywanów, soli, gazet spełnić nasze marzenia czyli pozyskać meble, benzynę, telewizor, itd. Po przeprowadzonej analizie wspólnie doszliśmy do wniosku, że byłoby super jednak wprowadzić PIENIĄDZE. I tak o to zapoznaliśmy się z historią pieniądza, przypomnieliśmy pojęcia takie jak: barter, pieniądz, jak również  poznaliśmy podstawowe funkcje pieniądza. Wprowadziliśmy do naszej zabawy pieniądze i sami doświadczyliśmy, że jednak prowadzenie handlu z pieniądzem jest o wiele łatwiejsze, prostsze pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Już wiemy, że  pieniądz jest:

– środkiem wymiany – ułatwia wymianę dóbr i usług,

– miernikiem wartości – pozwala na określenie cen dóbr i usług,

– środkiem przechowywania wartości – umożliwia oszczędzanie.

Warto go mieć, pomnażać i szanować!