„Ferie z ekonomią” – dzień pierwszy

10 lutego 2020r. ruszyły zajęcia  w naszej szkole w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu „FERIE Z EKONOMIĄ”. Uczniowie  przez najbliższe 5 dni będą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie ekonomii, przedsiębiorczości, planowania własnej ścieżki zawodowej . KUPIĆ – SPRZEDAĆ, SPRZEDAĆ – KUPIĆ i jeszcze wygenerować zysk, czy to taka łatwa czynność? O tym każdy z uczestników projektu „FERIE Z EKONOMIĄ” mógł przekonać się w grze „RYNEK JABŁEK”, która wzbudziła najwięcej emocji wśród uczniów. W kolejnych ćwiczeniach poznaliśmy podstawowe pojęcia ekonomiczne: rynek, popyt, podaż,  przedsiębiorca, rynek pracy i cena równowagi rynkowej. Wspólnie zdefiniowaliśmy sobie pojęcie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, OSOBA PRZEDSIĘBIORCZA. Planowanie własnej kariery zawodowej w życiu każdego ucznia  to bardzo ważny moment. Wybór zawodu musi być przemyślany, rozsądny, poparty wiedzą o samym sobie, swoich mocnych i słabych stronach, predyspozycjach stawianym kandydatom do wybranego zawodu. Ważnym elementem jest także przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. Tymi zagadnieniami zajmowaliśmy się w kolejnych ćwiczeniach.