Funkcjonowanie świetlicy szkolnej

DRODZY RODZICE
Informuję, że codziennie w godz. od 7.00 do 8.00 funkcjonuje świetlica szkolna dla uczniów, którzy wymagają zapewnienia opieki w szkole w tym czasie. Świetlica szkolna działa również po zajęciach ze względu na organizację dojazdu ze szkoły (w pierwszej kolejności) lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
Karty zgłoszenia do świetlicy są u wychowawcy oraz w sekretariacie szkoły.
Dyrektor szkoły – Bogusława Kałużna