Historia Magistra Vita Est

dav

Historia jest nauczycielką życia i na jedną z takich lekcji wybrali się uczniowie klas VIII pod opieką p. Wioletty Buczkowskiej i p. Iwony Torończak-Kaczor, do obozu koncentracyjnego Gross Rosen w Rogoźnicy. Był to bardzo zimny, mglisty poniedziałek 29 października 2018r., uczniowie rozpoczęli zwiedzanie muzeum od obejrzenia filmu, w którym wypowiadali się byli więźniowie KL Gross Rosen. Po filmie w wymownej ciszy wszyscy przyglądali się makiecie obozu, która teraz znajduje się w budynku dawnej kantyny. Pani kustosz bardzo zaciekawiła młodzież. Opowiadała, jak wyglądały okrutne realia codziennego życia obozowego, oprowadziła po całym obiekcie i pokazała ekspozycje muzealne. Na terenie poobozowym zachowały się m. in. brama obozowa wraz z dwiema przyległymi wartowniami; fundamenty bloków i krematorium; ściana śmierci – miejsce masowych egzekucji więźniów (dziś w tym miejscu umieszczone są tablice pamiątkowe poświęcone ofiarom obozu). Zachowało się również, wpisane w 1992 r. do Rejestru Zabytków, stare wyrobisko w kamieniołomach – jedno z głównych miejsc pracy więźniów. Na koniec wszyscy uczestniczyli w warsztatach na temat: „Obozowy posiłek w relacjach byłych więźniów”.
Młodzież wraz z opiekunkami odmówiła modlitwę w intencji wszystkich poległych na terenie obozu. „Nikt nie może zapomnieć, ani lekceważyć tego co się stało. Nikt nie może pomniejszać rozmiarów tych wydarzeń”. Wiemy, znamy z lekcji i chcemy pamiętać, ale chyba nie wyobrażaliśmy sobie, do czego zdolny jest człowiek zarówno w czynieniu dobra jak i zła.