III miejsce w konkursie regionalnym dla Artura Perczyńskiego

Mamy zaszczyt poinformować, że uczeń naszej szkoły Artur Perczyński z klasy VIB zajął III miejsce w konkursie regionalnym pt. „Jestem ANTY-plastik‘’. Konkurs skierowany był do uczniów klas 5-6 szkół podstawowych powiatu jaworskiego.

Celem konkursu jest:

  • wspieranie postaw proekologicznych i odpowiedzialnej konsumpcji wśród uczniów szkół podstawowych
  • uświadomienie uczniom jakie znaczenie ma wpływ działalności człowieka na stan środowiska, w którym żyje
  • określenie działań jakie może podjąć każdy uczeń w swoim otoczeniu, aby ograniczyć używanie plastiku na co dzień
  • wyjaśnienie jakie skutki dla środowiska i człowieka może mieć dalsze wykorzystywanie w nadmiarze tworzyw sztucznych w życiu codziennym
  • promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci uczących się

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!