Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch

W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami.

https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-gis-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch?fbclid=IwAR26eBDyJ5zPRC_5dVSQzj4kbvFFPHvAxojscdtJR-8BfTwq4h6Lx0n9wgo