Informacje dla rodziców

Szanowni Państwo,
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, dyrektorów szkół i
nauczycieli oraz kontynuując zapoczątkowaną we wrześniu br. formę
konferencji on-line, Fundacja „Rodzice Szkole” organizuje dwa webinaria
poświęcone ważnym problemom polskiej edukacji:
15. października br. webinarium: Internet w życiu i rozwoju dziecka [1]
22. października br. webinarium: Gospodarka finansowa rad rodziców. [2]
Z wyrazami szacunku
Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji”Rodzice Szkole”
Links:
——
[1]
[2]