Innowacja – Czytam aktywnie, czyli Świerszczykowy zawrót głowy

Uczniowie klasy 3 od września do czerwca realizują innowację pedagogiczną pt. Czytam aktywnie, czyli Świerszczykowy zawrót głowy. Podstawą naszej pracy jest prenumerowane czasopismo „Świerszczyk”. Realizacja tego projektu ma służyć temu, by kształtować umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem, rozwijać nawyki czytelnicze, popularyzować wśród dzieci „modę na czytanie”, rozwijać kreatywność i wieloraką aktywność poprzez wykorzystanie różnorodnych, nieszablonowych ćwiczeń zawartych w czasopiśmie. Dzieci czytają, rysują, oglądają ilustracje, rozwiązują zagadki, krzyżówki, komentują, bawią się w dialogowanie (komiksowe dymki), działają i współdziałają podczas realizacji zadań. Praca, a właściwie zabawa na zajęciach, dostarcza wielu pozytywnych emocji,  które wzmacniają proces przyswajania wiedzy.