# KAMPANIA 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY

Już po raz kolejny realizowaliśmy szkolne przedsięwzięcia w ramach międzynarodowej Kampanii 19 Dni Przeciwko Przemocy. Uczyliśmy się jak rozpoznawać przemoc, jak na nią reagować, jak jej zapobiegać. Nasi Uczniowie i Nauczyciele aktywnie zaangażowali się w to ważne przedsięwzięcie. Przedstawiciele Prezydium Samorządu Uczniowskiego stawali na głowie, aby przebieg kampanii był dynamiczny i ciekawy. Wychowawcy świetlicy szkolnej wspólnie z uczniami przygotowywali gazetki i plakaty promujące akcję. Otrzymaliśmy również ogromne wsparcie od funkcjonariuszy Posterunku Policji w Męcince.

9 LISTOPADA  kadra pedagogiczna Szkoły i Przedszkola uczestniczyła w szkoleniu pt. „Przepisy dotyczące problemów nieletnich w praktyce” prowadzone przez szkoleniowca Polskiego Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji, prawnika p. Dominika Baranowskiego.

16 LISTOPADA  Kierownik Posterunku Policji w Męcince mł. asp. Mariusz Bojarczuk oraz dzielnicowy st. post. Rafał Kozioł przeprowadzili zajęcia profilaktyczno- edukacyjne dla uczniów obejmujące problematykę odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełniane czyny karalne i zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi. Szczególną uwagę poświecono zjawiskom przemocy i cyberprzemocy. Uczniowie otrzymali informacje, w jaki sposób reagować na krzywdzenie, gdzie szukać pomocy i wsparcia.

17 LISTOPADA  przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zorganizowali event „#10 sekund”. Co może wydarzyć się w 10 sekund? To wystarczający czas, aby kogoś skrzywdzić, pominąć, nie dostrzec. Ale to również czas, w którym można zrobić coś zupełnie odwrotnego!!!

W ciągu 10 sekund można powstrzymać przemoc, zamanifestować wobec nie  swój sprzeciw, okazać wsparcie, czyli…. ZAREAGOWAĆ! Nie skupiajmy się wyłącznie na sprawcach i ofiarach! Zwróćmy uwagę na kogoś bardzo ważnego- kogoś, kto biernie przygląda się aktom przemocy. Nie bądźmy jej milczącymi świadkami!