Kampania 19 dni

Naszym marzeniem jest tworzenie świata,
w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży…”

Nasza szkoła bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia. Chcemy, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

Klasa V na godzinie wychowawczej przygotowała gazetkę szkolną na temat ,,Czym jest cyberprzemoc i jak sobie z nią radzić?” Poprzez gazetkę chcemy uświadomić społeczność szkolną o zagrożeniach płynących z użytkowania Internetu i telefonii komórkowej, a jednocześnie uczyć zasad odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z tych technologii. Uczniowie muszą wiedzieć, jak korzystać z mediów, aby nie stały się one narzędziem agresji i przemocy rówieśniczej oraz jakie mogą być konsekwencje ryzykownych działań w sieci.