Klasa VII w programie „Edukacja z wojskiem”

W środę, 5.06.2024r. uczniowie z klasy 7 uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych przez żołnierzy Wojska Polskiego, w ramach programu edukacyjno-obronnego „Edukacja z wojskiem” – przygotowanego i realizowanego we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Głównym celem i założeniem programu jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem.

3-lekcyjne szkolenie połączyły teorię i praktykę. Zawierały treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Nadrzędnym założeniem wojskowych szkoleniowców było przekazanie wiedzy i umiejętności w sposób ciekawy, praktyczny i przyjazny.

Po zajęciach uczniowie klasy 7 będą umieli poradzić sobie i pomóc komuś bliskiemu z myślą o tym, że „Patriotyzm to gotowość działania na rzecz ojczyzny, ale przede wszystkim nabywanie kompetencji, by służyć krajowi i służyć bliźniemu”.