Klasy VI i VII na zajęciach w terenie – Wąwóz Siedmica

22 września uczniowie z klasy VI i VII pod opieką wychowawców uczestniczyli w zajęciach terenowych w Siedmicy w ramach programu edukacji ekologicznej „Zadbajmy o Naszą Planetę”. Główny cel tego programu to upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody. Ochrona bioróżnorodności na przykładzie Wąwozu Siedmica.

Zajęcia w terenie objęły spacer po Wąwozie Siedmickim, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony przyrody (formy ochrony przyrody, rodzaje obszarów chronionych) oraz bioróżnorodności. Teren Wąwozu Siedmickiego jest objęty ochroną rezerwatową i stanowi rezerwat florystyczno-geologiczny, który został utworzony dla ochrony rzadkich gatunków roślin oraz law poduszkowych. Omówionych zostało i zaprezentowanych wiele zbiorowisk roślinnych i zagadnień przyrodniczych.

Zajęcia przeprowadzone w terenie pozytywnie wpłynęły na kształtowanie u uczniów relacji z naturą: autentyczne doświadczenia, czas na poznawanie natury, wykorzystywanie do tego wielu zmysłów – to wszystko pomaga odbudowywać naturalną więź ze środowiskiem. Dodatkową wartością jest aspekt integracyjny – zajęcia w terenie są szansą na wzajemne poznanie uczniów i uczennic oraz na naukę wspólnej pracy.