Kolejny sukces Antoniny Jareckiej

Antonina Jarecka uczennica klasy VIII A z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Męcince została LAUREATKĄ Ogólnopolskiego Konkursu pt.: „Kreuję swój wizerunek”.
Do konkursu przystąpiło ponad 800 uczniów! Organizatorem konkursu była Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Internetowe zmagania nakierowane były dla uczniów klas siódmych i ósmych uczestniczących w projekcie „Ekonomia na co dzień”. Projekt ten realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim oraz Fundacją Warszawski Instytut Bankowości w ramach programu edukacji ekonomicznej. Jego celem była weryfikacja wiedzy dotyczącej etyki biznesowej, zarządzania informacja i komunikacją oraz wykorzystania podstaw matematyki do określania konsekwencji podejmowanych decyzji finansowych oraz zmotywowanie uczniów do pogłębienia swojej wiedzy w tym obszarze.
Szczegóły: https://ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl/…/wyniki…

GRATULUJEMY SUKCESU!