Konkurs plastyczno-filmowy pn. „ŚNIEŻNY DEKALOG”

W ramach ogólnopolskiej akcji Policji “Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” trwał konkurs plastyczno-filmowy pn. “Śnieżny Dekalog”. Konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Należało narysować, namalować lub nagrać maksymalnie 60-sekundowy spot obrazujący Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 8 marca 2024 r. pracy plastycznej lub maksymalnie 60-sekundowego spotu filmowego, promującego bezpieczne uprawianie sportów zimowych, w tym narciarstwo oraz snowboard wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez pełnoletniego opiekuna na adres Komendy Głównej Policji – Biuro Prewencji ul. Puławska 148/150, 02-62 Warszawa, z dopiskiem konkurs pn. “Śnieżny Dekalog”.

Informujemy, że prace naszych uczniów zostały wysłane. Dziękujemy Uczniom za zaangażowanie. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.