Lapbook to w wolnym tłumaczeniu „książka na kolanach”

Co to jest lapbook? Jest to rodzaj własnoręcznie wykonanej książki, łączącej wiedzę na określony temat. Istotą lapbooka są skrytki i artystyczna kompozycja. Ważne, by struktura książki odzwierciedlała temat, który jest jej treścią.

Można go wykonać dowolnie dobierając elementy, komponując z części logiczną całość, wyróżniając najważniejsze treści i chowając w koperty lub papierowe skrytki to, co uznamy za warte odkrycia lub głębszej refleksji. W tworzeniu lapbooków nie ma ściśle określonych zasad. Ważniejsza jest tu fantazja, twórcze wykorzystanie papierowych materiałów i przedstawienie za ich pomocą wybranego zagadnienia.

Dominik Dudek, Jakub Duda, Julia Olech, Alicja Narejko – uczniowie klasy VI B biorący udział w zajęciach koła polonistycznego „Z lekturą za pan brat” wykonali lapbooki do książki pt. „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”.