Lekcja biologii z #UPRIGHT w klasie 5 – Rozwiązywanie konfliktów

Klasa szkolna jest zbiorem różnych osobowości, z których każda prezentuje zupełnie inne poglądy, oczekiwania i ma swoje własne, niepowtarzalne doświadczenia. Nic więc dziwnego, że dochodzi tutaj do różnego rodzaju konfliktów. Zjawisko to jest w pełni naturalne i wpisane w funkcjonowanie społeczeństwa. Nie można więc go wyeliminować, ale należy podejmować działania mające na celu znalezienie satysfakcjonujących rozwiązań i wyciągnięcie odpowiednich wniosków z określonych sytuacji.

Uczniowie w czasie zajęć biologii poznali pojęcie dotyczące konfliktu i wagi tego zagadnienia w życiu. Poznali różne rodzaje konfliktów oraz ich najczęstsze powody. Zwrócili  uwagę na uczucia i emocje, które wiążą się z konfliktami oraz omówili strategię ich  rozwiązywania. To kolejna ważna lekcja w życiu młodych ludzi.