Lekcja otwarta z biologii

W maju  w  naszej szkole miała miejsce otwarta lekcja biologii. Inicjatorem lekcji był nauczyciel biologii i geografii w szkole we współpracy z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielem współorganizującym kształcenie oraz wicedyrektorem szkoły. Swoje umiejętności prezentowała kl. 1A. Zajęcia odbyły się w sali biologicznej i dotyczyły hodowli  i obserwacji mikroskopowej pantofelka. Lekcja otwarta była utrzymana w kanonie typowej lekcji biologicznej. Uczniowie klasy 1 pod okiem nauczyciela biologii najpierw założyli hodowlę pantofelka. Woda stanowi środowisko życia organizmów, co zostało zaprezentowane na przykładzie przedstawiciela królestwa protistów – pantofelka (Paramecium caudatum). Należy on do protistów zwierzęcopodobnych zwanych tradycyjnie pierwotniakami. Środowiskiem życia pierwotniaków jest woda. Uczniowie będą mogli pod mikroskopem obserwować pantofelki pochodzące z samodzielnie założonej hodowli. Uczeń prowadzący obserwacje i doświadczenia ma możliwość uczenia się przez dociekanie, poszukiwanie rozwiązań, odkrywanie, a także działanie i przeżywanie. Takie uczenie się stwarza okazję do doskonalenia umiejętności krytycznego myślenia oraz twórczego rozwiązywania problemów. Obserwacja to metoda naukowa, którą należy często stosować na lekcjach biologii. Uczenie się przez odkrywanie oprócz kompetencji badawczych pozwala również na kształtowanie postaw takich jak dociekliwość poznawcza uczniów. Takiemu uczeniu się towarzyszy rozbudzanie aktywności intelektualnej i kreatywności uczniów, co stwarza szansę osiągania wysokich efektów nauczania i powstrzymania spadku zainteresowania naukami przyrodniczymi. Zaletą metody jest promowanie współdziałania i współpracy uczniów. Prowadząca zajęcia w sposób merytoryczny omawiała na bieżąco zgromadzonym nauczycielom oraz uczniom repertuar i dobór poszczególnych form i metod pracy. Lekcja wzbudziła wiele emocji wśród uczestników zajęć.  Obserwujący zajęcia nauczyciele przyjrzeli się metodyce pracy prowadzącej oraz zobaczyli, jak radzą sobie dzieci w sytuacjach zadaniowych wymagających współpracy. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń między nauczycielami dla wzbogacenia warsztatu pracy. Na zakończenie spotkania odbyła się część merytoryczna w gronie obserwatorów, gdzie szczegółowo omówiono przeprowadzoną lekcję.