Lektury dostępne – publikacja MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępniło 30 lektur wraz z pakietami multimedialnymi. Seria Lektury dostępne to multimedialne książki pomocnicze do edukacji językowej i polonistycznej wraz z odpowiadającymi im materiałami ćwiczeniowymi, które służą utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Można je znaleźć pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lektury-dostepne–kolejne-materialy-udostepnione