List Minister Edukacji Narodowej

List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z 18 maja 2018 r. skierowany do rodziców i opiekunów uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum, dotyczący rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Minister Anna Zalewska podkreśla w liście, że postępowania rekrutacyjne dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. W związku z powyższym Pani Minister przypomina, że absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum nie będą rywalizowali ze sobą o te same miejsca, gdyż będą oni ubiegać się o przyjęcie do innych typów szkół.