Logopedia na wesoło

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowie klas I-III mieli zajęcia logopedyczne prowadzone przez logopedów Joannę Fitrzyk i Anettę Jaworską. Cotygodniowe spotkania były okazją nie tylko do korekcji mowy, ale też poszerzenia ogólnej wiedzy o otaczającym świecie i bogacenia słownictwa.

Podczas zajęć dzieci wykonywały rozmaite ćwiczenia artykulacyjne, słuchowe, oddechowe i fonacyjne. Samodzielnie wykonywały pomoce do ćwiczeń prawidłowego oddychania.Różnorodność form pracy, wplatanie elementów zabawy oraz dostosowanie ćwiczeń do możliwości każdego ucznia zachęcały do pracy nad rozwojem mowy.