Majowe podchody w świetlicy

Nasza świetlica szkolna również aktywnie włączyła się w obchody świąt majowych. Dzieci miały okazję wyrazić szacunek do ojczyzny poprzez twórczość plastyczną i muzyczną. Punktem kulminacyjnym programu były „Podchody Patriotyczne”. Dzieci miały za zadanie odnaleźć na terenie szkoły rebusy, rozsypanki zdań oraz szyfr zakodowany alfabetem Morse’a otwierający skrzynkę z niespodzianką. Do zabawy dołączyła również nauczycielka wychowania fizycznego ze swoimi uczniami. Wspólna zabawa była idealną okazją do integracji oraz kształtowania postawy szacunku do wartości i symboli narodowych.