Majowe Święta Polaków

Podczas obchodów świąt majowych uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w rozwiązywaniu rebusów i krzyżówek o tematyce patriotycznej. Zadania te, nie tylko sprawdzały ich wiedzę historyczną, ale także umożliwiły im refleksję nad wartościami narodowymi oraz historią Polski. Dzieci wykazały się nie tylko sprytem i spostrzegawczością, ale także głębszym zrozumieniem znaczenia obchodzonych świąt. Rozwiązując zadania związane z historią, symbolem flagi i konstytucją, uczniowie wykazali swoją więź z narodową tradycją oraz dumę w przynależności do polskiego społeczeństwa. Całe wydarzenie było doskonałą okazją do integracji społeczności szkolnej oraz pielęgnowania patriotyzmu i szacunku dla historii naszego kraju.