Międzyszkolny konkurs logopedyczny podsumowany – nagrody wręczone

29 maja 2019r. w Gminnym Obiekcie Kulturalno- Edukacyjnym w Męcince odbyło się podsumowanie IV Międzyszkolnego Konkursu Logopedyczno- Plastycznego
„Nasze piękne polskie słowa”.

Organizatorem konkursu był Zespół Szkół w Męcince Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika. Uroczystość została przygotowana i przeprowadzona przez logopedów Anettę Jaworską i Annę Karlińską.
Na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu przybyli laureaci ze szkół i przedszkoli powiatu jaworskiego wraz z nauczycielami i rodzicami.
Zaproszenie organizatorów przyjęli też Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Elżbieta Chodor i Pani Małgorzata Cicha, które pracowały w komisji konkursowej oraz
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Sylwester Rudziec.
W podsumowaniu uczestniczyła również dyrektor Zespołu Szkól w Męcince Pani Bogusława Kałużna, która podziękowała uczestnikom, opiekunom i szkołom za przystąpienie do konkursu, sponsorom nagród oraz Paniom za pracę w komisji konkursowej.
Wśród zaproszonych gości była również Pani Marta Pieniążek- Walaszek- logopeda ze SP nr 5 w Jaworze, która pięknie podsumowała cały konkurs, podkreślając jego walory.
Na konkurs wpłynęło 101 prac plastycznych ilustrujących wybrane przez dzieci słowa, które mają dla nich szczególną wartość, ukazujące piękno naszego języka.
Konkurs adresowany był do dzieci w następujących kategoriach wiekowych:
I – dzieci od 3 do 6 lat
II – dzieci 7 do 10 lat
Prace wykonane były na bardzo wysokim poziomie zarówno w ujęciu tematu, jak i technice,
i pomysłowości wykonania, co podkreślała komisja i organizator.
Cele jakie przyświecały organizatorowi konkursu to wzbogacenie zasobu słownictwa i rozwijanie mowy, prezentację indywidualnych możliwości, zdolności plastycznych oraz zachęcenie do wspólnej pracy logopedy, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy i języka z wykorzystaniem technik plastycznych.
Jury w składzie Pani Elżbieta Chodor, Pani Ewa Suchecka oraz Pani Małgorzata Cicha spośród wszystkich prac nagrodziło 6 oraz przyznało 10 wyróżnień.
Nagrody ufundowane zostały przez Radę Rodziców Zespołu Szkół w Męcince oraz Wójta Gminy Męcinka Pana Mirosława Brzozowskiego i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pana Sylwestra Rudźca, którym serdecznie dziękujemy.
W konkursie wzięły udział następujące placówki:
– Przedszkole Publiczne nr 2 „Akademia Krasnoludków” w Jaworze,
– Gminne Przedszkole w Wądrożu Wielkim,
– Przedszkole Samorządowe w Bolkowie,
– Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie,
– Zespół Szkolno- Przedszkolny w Piotrowicach,
– Zespół Szkół w Męcince, Przedszkole w Męcince,
– Szkoła Podstawowa nr 1w Jaworze,
– Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze,
– Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie
– Szkoła Podstawowa w Kaczorowie.
Wręczenia nagród dokonali dyrektor Zespołu Szkół w Męcince Pani Bogusława Kałużna oraz
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pana Sylwester Rudziec. Dyplomy i podziękowania otrzymali również opiekunowie, uczestnicy i szkoły biorące udział w konkursie, fundatorzy nagród oraz panie z komisji konkursowej.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział, gratulujemy nagród i życzymy dalszych sukcesów.

Na zakończenie goście obejrzeli krótki występ dzieci z grup przedszkolnych, a mianowicie: – – piosenki słowno- ruchowe, które maluchy ćwiczyły podczas grupowych zajęć logopedycznych, „Uczymy się części ciała. Rączki, nóżki” oraz „Idę sobie tup, tup, tup”,
– dmuchanie na pompony inspirowane utworem instrumentalnym „Pizzicato” Leo Delibes z elementami Metody Aktywnego Słuchania Muzyki według Batii Strauss.
– wyrażanie stanu emocjonalnego z wykorzystaniem samogłosek do słuchanego utworu,
– ćwiczenia oddechowe z rękawicą „Zajączki” i dmuchanie do papierowej trąbki „Słoń”,
– oraz wiersze w wykonaniu uczniów klas I-III.

Nagrody w konkursie otrzymali:
W kategorii wiekowej (3-6 lat)
I miejsce
KINGA STAWOROWSKA Gminne Przedszkole w Wądrożu Wielkim, op. P. Zuzanna Urban
II miejsce
KATARZYNA KOPEĆ Przedszkole w Męcince, op. P. Marta Babiarz- Reczuch,
III miejsce
KAROLINA MARCZEWSKA Zespół Szkolno- Przedszkolny w Piotrowicach,
op. P. Anna Karlińska
Wyróżnienia
KAROLINA FICNER Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Bolkowie,
op. P. Wiesława Drzyzga
LILIANNA RECZUCH Przedszkole Publiczne nr 2 „Akademia Krasnoludków” w Jaworze, op. P. Marzanna Barańska, Ewa Mackiewicz
NINA ANDREASIK Przedszkole Samorządowe w Bolkowie, op. P. Małgorzata Węsek.
MAJA PISULSKA Zespół Szkolno- Przedszkolny w Piotrowicach, op. P. Anna Karlińska
WIOLETTA BOCZULA Przedszkole w Męcince, op. P. Marta Babiarz- Reczuch,
I
W kategorii wiekowej (7-10 lat)
I miejsce
KAMILA BOŻYKOWSKA ZSZ w Męcince, op. P. Iwona Pawelec
II miejsce
FABIAN KUBACKI Szkoła Podstawowa w Bolkowie, op. P. Marzena Łącka
III miejsce
DOMINIK RECZUCH Zespół Szkół w Męcince, op. P. Zofia Głowiak
Wyróżnienia
ZUZANNA PUSTUŁA Szkoła Podstawowa w Bolkowie, op. P. Anetta Żołyńska
MICHAŁ FOLC Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze, op. P. Marta Pieniążek-Walaszek
MAJA RECZUCH Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze, op. P. Alicja Woźniakiewicz
JULIA KOWALSKA Szkoła Podstawowa w Bolkowie, op. P. Iwona Kwiatkowska
SZYMON PAWLACZEK ZSZ w Męcince, op. P. Lucyna Ziętek