Modele i lapbooki

Modele układu słonecznego, ruchu obrotowego i obiegowego ziemi z geografii oraz tworzenie lapbooków z biologii – to artystyczne zadania z przedmiotów ścisłych. Uczniowie klas szóstych podjęli się wykonania pracy dodatkowej z przedmiotu biologia i geografia – przestrzennej makiety Układu Słonecznego, modeli ruchów Ziemi oraz lapbooków na temat kręgowców.

Uczniowie tworząc projekty wykazali się bardzo dużą pomysłowością, wysoką techniką wykonania i zróżnicowanym doborem materiałów. Powstały prace przestrzenne, w których użyto: styropian, kartony, druty, sznurki, żyłki, elementy metalowe i drewniane. Pięknie pomalowane, z dodatkowymi elementami dekoracyjnymi, tworzyły niepowtarzalny obraz dziecięcej wyobraźni.

Uczniowie na zajęciach mogli uruchomić model, który prezentuje, w jaki sposób Słońce i Księżyc determinują rytm życia na Ziemi. Na przykładzie modelu mogli omówić genezę Układu Słonecznego, rozmiary ciał niebieskich, przykłady działania sił grawitacji i konsekwencje ruchu Ziemi wokół Słońca oraz własnej osi.

Wykonanie tego zadania pozwala uczniom zrozumieć budowę Układu Słonecznego i łatwiej pojąć, na jakiej zasadzie odbywają się ruchy Ziemi. Pomoże też zobrazować, jak w trakcie całego roku zmienia się kąt padania promieni słonecznych w układzie Słońca – Ziemia – Księżyc, a więc z czego wynika istnienie pór roku i faz księżyca. Robiąc  te  modele uczniowie tworzą pomoc naukową dla wszystkich uczniów szkoły.

Klasy VIA i B zapoznała się również z innowacyjną metodą projektową tj. wykonaniem lapbooka. Jest to pewnego rodzaju teczka tematyczna, w której umieszcza się wiadomości na dany temat. Pełni ona funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, zdjęcia i ciekawostki. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach i karteczkach o przeróżnych kształtach. Szóstoklasiści musieli wykonać „teczkę” dotyczącą wybranego typu zwierząt kręgowych, tj. ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Praca miała przede wszystkim zawierać systematykę organizmów, budowę komórki zwierzęcej, środowisko życia, przykłady gatunków, cechy budowy, sposób odżywiania oraz znaczenie w przyrodzie i dla człowieka.

Prace wykonane przez uczniów stanowiły świetną okazję do pogłębienia wiedzy. Dodatkowo uczniowie musieli wykorzystać swoje umiejętności artystyczne, kreatywnego myślenia czy pozyskiwania informacji z różnych źródeł wiedzy.

Przygotowane  modele geograficzne i lapbooki biologiczne przerosły nasze oczekiwania – dzieci wykazały się ogromną kreatywnością, wykonując ciekawe, rozbudowane i bardzo estetyczne modele i prace. Można się o tym przekonać odwiedzając naszą wirtualną wystawę prac. Serdecznie zapraszamy! Wszystkim uczniom gratulujmy i dziękujmy za zaangażowanie!