Modele Układu Słonecznego

Modele układu słonecznego wykonane przez uczniów klasy 6 szkoły podstawowej

Na lekcjach geografii uczniowie zdobywali wiedzę o wszechświecie – kosmosie.Poznali naszą gwiazdę – Słońce i krążące wokół niej planety oraz inne ciała niebieskie.Stąd też pomysł na stworzenie modeli przestrzennych naszego Układu Słonecznego.Prace są ciekawe, pomysłowe. Widać w nich zaangażowanie i dzieci i rodziców, co jest bardzo pozytywne.