Modelowanie w nauczaniu biologii i geografii

Uczniowie klasy V, w ramach zajęć z biologii, wykonali modele komórki roślinnej i zwierzęcej. Wszyscy wykazali się wielką kreatywnością. Do wykonania modeli wykorzystali różne materiały: masę solną, plastelinę, styropian, filc itd. Wykonane prace przyciągają wzrok kolorami i kształtami oraz zadziwiają precyzją wykonania.
Trójwymiarowa powierzchnia przekroju komórek, wyraźnie przedstawiająca organelle, pozwoliła uczniom w sposób ciekawszy zapoznać się z ich budową i funkcjami.
Zrozumienie niektórych pojęć przyrodniczych tj. poziomica, wysokość bezwzględna czy mapa hipsometryczna nie jest rzeczą łatwą. Jednak, gdy włączymy wyobraźnię i wykonamy pracę praktyczną – nauka może okazać się wspaniałą zabawą. Uczniowie z klasy 5 na lekcji geografii poznawali formy ukształtowania naszej planety Ziemi. Po zapoznaniu się z teorią wykorzystali zdobytą wiedzę podczas „rzeźbienia” pagórków i gór, pamiętając o zasadach stosowania barw hipsometrycznych. Ocenie końcowej podlegała poprawność wykonanych modeli oraz pomysłowość uczniów.
Zapraszamy do galerii zdjęć.
Grażyna Puciato