MOJA SZKOŁA JEST THE BEST!

Filip Bobowski – uczeń klasy 7a wziął udział w konkursie multimedialnym pt. „REKLAMA MOJEJ SZKOŁY”. Organizatorem konkursu kursu była Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Celem konkursu było promowanie talentów młodzieży, zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych, do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej oraz rozbudzenie poczucia przynależności do danej społeczności szkolnej i promocja szkoły.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było przygotowanie filmu będącego reklamą swojej szkoły. Jesteśmy dumni z Filipa, że o naszej szkole mówi w samych superlatywach. Z resztą posłuchajcie sami 🙂