Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Podczas spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektor Zespołu Szkół w Męcince Bogusława Kałużna wręczyła nagrody dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. W spotkaniu uczestniczyli również emerytowani nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście – przewodniczący Rady Gminy Męcinka Wojciech Lichoń i ks. dr Marek Kluwak oraz przewodnicząca Rady Rodziców Pani Kinga Rodzeń. Przewodniczący Rady Gminy przekazał na ręce pani dyrektor wiązankę kwiatów z życzeniami dla wszystkich pracowników szkoły. W imieniu emerytów życzenia złożyli pani Jadwiga Cendrowska i pan Stanisław Prędkiewicz. Dyrektor szkoły przekazała pracownikom również gratulacje od Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego, który z powodów służbowych nie mógł uczestniczyć w spotkaniu.