Nareszcie razem

Mimo że rok szkolny 2020-2021 rozpoczął się bez uroczystego apelu, wszyscy na niego czekali. Po kilkumiesięcznej przerwie w nauce stacjonarnej zarówno uczniowie jak i nauczyciele stęsknili się za szkołą. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Męcince dyrektor Bogusława Kałużna powitała wszystkich przez szkolną radiolę, ale odwiedziła też uczniów w poszczególnych klasach.

W tym roku szkolnym właśnie tak będą się uczyć dzieci i młodzież. W nowym reżimie sanitarnym każda klasa ma wyznaczoną jedną salę lekcyjną, w której będzie się uczyć podczas wszystkich lekcji, z wyjątkiem zajęć komputerowych i lekcji wychowania fizycznego. Tam sale będą dezynfekowane po każdej lekcji za pomocą specjalistycznego urządzenia. Również podczas przerw obowiązują strefy dla każdej z klas. Wszystko po to, by w obecnej sytuacji epidemiologicznej w jak największym stopniu zachować bezpieczeństwo i ograniczyć wzajemne kontakty. Wszyscy mają nadzieję, że nie trzeba będzie wracać do nauki zdalnej.
POWITANIE PRZEZ SZKOLNĄ RADIOLĘ:
Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele, Pracownicy szkoły!
Rozpoczynamy nowy rok szkolny, przed nami nietypowy rok szkolny, pełen obostrzeń, nakazów i przestrzegania reguł, zasad związanych z bezpieczeństwem nas wszystkich.
Będziemy wspólnie dążyć do wyznaczonych celów, wspólnie czerpać ze skarbnicy wiedzy, poznawać siebie, osiągać sukcesy i uczyć się znosić porażki. Rzeczywistość, która nas otacza, jest bardzo złożona i różnorodna. Razem łatwiej będzie ją oswoić i uczynić bezpieczną.
Kochani Uczniowie, życzę Wam, byście nigdy nie tracili wiary w siebie. Sukces jest w zasięgu każdego z Was. Należy tylko dążyć wytrwale do jego osiągnięcia. Będą Wam w tym pomagać zarówno nauczyciele jaki rodzice.
Szczególne słowa powitania kieruję do uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Wkraczacie w czas odkrywania tajemnic wiedzy i zdobywania umiejętności, które pozwolą wam wspaniale się rozwijać. Życzę Wam, Drogie Pierwszaki, byście jak najszybciej zadomowili się w swojej szkole. Macie wspaniałą panią, która otoczy was opieką i zawsze pomoże.
Witam również uczniów klas starszych. Niech w czasie nauki w szkole towarzyszy Wam przyjaźń, mądrość i radość z odnoszonych sukcesów.
Drodzy Nauczyciele! Kolejny rok szkolny to kolejny rok pracy z uczniami, choć trudny z punktu widzenia bezpieczeństwa, to wierzę że sprostacie tym wyzwaniom, tak samo jak zrobiliście to w okresie nauczania zdalnego. Będziecie razem z naszymi uczniami towarzyszyć im w wędrówce ku mądrości i wiedzy. Wasze doświadczenie, umiejętności i wielka odpowiedzialność za los powierzonych Wam dzieci i młodzieży są gwarancją ich sukcesu.
Szanowni rodzice! Życzę Wam, byście mieli jak najwięcej powodów do radości i dumy z Waszych dzieci. W każdym z nich drzemie ogromny potencjał, który dzięki współpracy Waszej i nauczycieli zostanie właściwie wykorzystany. Potrzebny jest na to czas, cierpliwość i mądra wyrozumiałość.
Drodzy Pracownicy administracji i obsługi. To dzięki Wam w szkole jest bezpiecznie i czysto. Życzę Wam, by Waszej pracy towarzyszył szacunek i wdzięczność naszej szkolnej społeczności.
Szanowni Państwo uważam rok szkolny 2020/2021 za otwarty.