Nauczanie poprzez modelowanie, czyli sposoby zdobywania wiedzy na biologii i geografii

W edukacji przyrodniczej ogromne znaczenie ma nie tylko samo przyswajanie wiadomości, lecz także umiejętność ich zastosowania. Modelowanie to aktywizująca forma pracy pozwalająca na zrozumienie budowy, przystosowań, funkcji organizmu czy zjawisk przyrodniczych. Nasi uczniowie z klas V – VIII na lekcjach przedmiotów przyrodniczych – biologii i geografii, często wykonują różne modele, które odzwierciedlają przyswojoną przez nich wiedzę. Prace uczniów budzą ogromne zainteresowanie. Wszystkim autorom prac gratulujemy pomysłowości i wytrwałości w realizacji swoich projektów. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z niektórych działań naszych uczniów.