Nauczanie zdalne w klasie II

Nauczanie zdalne w klasie II odbywa się bez zastrzeżeń. Wszyscy uczniowie łączą się na zaplanowanych zajęciach, które przebiegają zgodnie z planem. Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach, wykonując zaplanowane zadania, zdobywają i doskonalą swoje wiadomości i umiejętności.

Mają możliwość porozmawiać ze sobą i z wychowawcą przed i po zajęciach- bardzo cieszą się z tych spotkań. Uczniowie wykonują wiele prac plastycznych, technicznych (bogactwa naturalne, projekt stroju) , doświadczeń i obserwacji przyrodniczych (hodowla kryształków soli, obserwacja pogody), które, podobnie jak prace pisemne z j. polskiego i matematyki, są wysyłane do sprawdzenia. Podczas spotkania zdalnego rodzice stwierdzili, że podobają im się tego typu zajęcia i mają mniej pracy z dziećmi w domu.

Wychowawca – Iwona Olszewska