Nauczyciele rozwijają kompetencje cyfrowe

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Męcince realizuje projekt „Lekcja:Enter”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023. Prowadzony jest przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych, to element całościowej strategii działań prowadzonej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki, mającej na celu umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenia narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcji. Kompetencje cyfrowe nauczycieli stają się niezbędne i na stałe wpisane we współczesne sposoby nauczania (nauczanie zdalne i hybrydowe). To również odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość szkolną spowodowaną koniecznością wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nauczyciele naszej szkoły dołączyli do projektu i biorą udział w różnych ścieżkach szkoleniowych przeznaczonych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Już wkrótce pięciu nauczycieli naszej szkoły zakończy szkolenie.