Nauczyciele się doskonalą

W ramach doskonalenia zawodowego odbyły się w naszej szkole warsztaty pt. Kraina Muzyki dla nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej. Wspólnie z nami pogłębiały umiejętności i rozwijały kreatywność oraz wiedzę nauczycielki z Bolkowa oraz Piotrowic. Dziękujemy prowadzącej za ciekawe szkolenie, a uczestnikom za mile spędzony czas.