Nauka pływania w klasie II

Uczniowie klasy drugiej od dnia 28 września 2021 roku biorą udział w bezpłatnych lekcjach nauki pływania, które odbywają się dzięki pozyskanej przez gminę dotacji z rządowego programu ”Umiem pływać”. Raz w tygodniu doskonalą swoje umiejętności na jaworskim basenie Słowianka.

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu ”Umiem pływać” prowadzone pod okiem instruktora to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Celem zajęć jest również wpajanie nawyków bezpiecznego zachowania się w wodzie oraz inspirowanie do uprawiania sportu od najmłodszych lat. Uczniowie są bardzo zadowoleni i szczęśliwi. Zabawa jest super!

Lucyna Ziętek