Naukowa podróż w czasie…

9 maja 2019 roku odwiedziliśmy Krasiejów Park Nauki i Rozrywki (w jego skład wchodzą JuraPark oraz Park Nauki i Ewolucji Człowieka). I chociaż pogoda nie dopisała (cały dzień padał deszcz) to czwartoklasiści oraz uczniowie klasy trzeciej dzielnie zwiedzali i z zainteresowaniem oglądali „dinozaury”. Zaczęli od Tunelu Czasu. Na pokładzie Kapsuły Czasu przemierzyli 300-metrowy tunel i udali się w podróż przez miliardy lat istnienia Wszechświata. Przenieśli się w czasy, gdy jeszcze nie istniała Ziemia. Nic nie istniało. Począwszy od Wielkiego Wybuchu poznali kolejne etapy kształtowania się Ziemi. Zajrzeli w głębiny paleozoicznych mórz podziwiając ich mieszkańców.

Następnie wyruszyli na spacer ścieżką edukacyjną, która  prowadzi przez teren wyrobiska i ma długość około 1 500 metrów. Wzdłuż ścieżki rozmieszczone są rekonstrukcje mezozoicznych gadów i płazów – wszystkie naturalnej wielkości. Na trasie znajduje się Pawilon Paleontologiczny z największymi w Europie skamieniałościami triasowych płazów i gadów, które można oglądać przez przeszkloną podłogę. Jest to jedyne muzeum na świecie, które stoi nad czynnym stanowiskiem paleontologicznym. Można zobaczyć tutaj rekonstrukcję szkieletu najstarszego jak dotąd odkrytego pradinozaura Silesaurusopolensis wykonaną przez rzeźbiarkę Martę Szubert.

Kolejna atrakcja to Prehistoryczne Oceanarium, które zachwyca, przenosi  w świat podwodnego życia ogromnych gadów. Tutaj nasi „mali odkrywcy” stanęli „oko w oko” z gatunkami, które żyły na Ziemi tysiące lat temu. Po zwiedzaniu i smacznym obiadku uczniowie wrócili do domów, wioząc wspomnienia i zakupione pamiątki…

Wycieczka zrealizowana z projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Męcinka” dofinansowanego z Funduszy Europejskich.