Nowy plan dowozów i odwozów szkolnych

W związku z nowymi obostrzeniami dotyczącymi przewozu osób w komunikacji publicznej w związku z epidemią koronawirusa przedstawiamy nowy harmonogram dowozów szkolnych wypracowany podczas dzisiejszego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołanego przez Wójta Gminy Męcinka. Nowy harmonogram umożliwia dowóz dzieci do szkół w bezpiecznych warunkach oraz uczestnictwo uczniów w zajęciach zgodnie z planem lekcji.