Nowy rok z nową nazwą

W Męcince, podobnie jak we wszystkich szkołach na terenie kraju, 2 września zabrzmiał pierwszy dzwonek rozpoczynający nowy rok szkolny 2019-2020. W placówce prowadzonej przez gminny samorząd zaszły od tego roku zmiany. Zespół Szkół po likwidacji gimnazjum zmienił nazwę na Zespół Szkolno-Przedszkolny w Męcince. W jego skład wchodzi obecnie Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika oraz pełnowymiarowe przedszkole.
Inaugurację roku szkolnego poprzedziła msza św. w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła. Potem społeczność szkolna udała się do sali gimnastycznej, gdzie zapoznała się z kluczowymi informacjami na rozpoczęcie roku. Tradycyjnie rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. Przybyłych uczniów i rodziców powitały dyrektor Bogusława Kałużna i wicedyrektor Wioletta Buczkowska. W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski i jego zastępca Arleta Gregulska – Oksińska. Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy 80 lat temu, u progu II wojny światowej, oddali życie za naszą ojczyznę. Po uroczystym apelu wszyscy uczniowie udali się do klas, gdzie spotkali się z wychowawcami.