Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”

Fundacja Chlorofil, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna, zaprosiła  placówki oświatowe: szkoły, ośrodki wychowawcze, świetlice do udziału w ogólnopolskim konkursie ekologicznym dla uczniów szkół podstawowych.
Konkurs pod nazwą „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” odbywał się pod patronatem honorowym Urzędu Marszałkowskiego i stanowi publiczną kampanię edukacyjną zgodną z polskimi i europejskimi standardami wynikającymi z prawa ochrony środowiska. Konkurs odbywał  się już po raz piąty, w terminie od 15.01.2019 do 30.03.2019. Konkurs ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Uczennice klasy VIIIA: Kornelia Cholewińska, Ewelina Makuch, Amelia Skorupska oraz Julia Król z Zespołu Szkół w Męcince pod opieką Pani Grażyny Puciato wzięły udział w V edycji konkursu pt. ,,Mistrz Recyklingu” organizowanego przez Fundację Chlorofil. Dziewczęta miały do wykonania 10 zadań zamkniętych oraz 5 zadań otwartych. W zadaniach otwartych trzeba było opracować punkty oraz w jednym z nich należało zrobić projekt robota pomagającego w sprzątaniu. Oprócz tego musiały codziennie grać w 5 gier m.in. ,,Mistrz Elektrorecyklingu”. Za granie w gry zdobywało się punkty, które odgrywały najważniejsze role. Dzięki grom można było sprawdzić, ile się ma punktów i które się ma miejsce. Drużyna z Męcinki nosiła nazwę ,,Supermocne z Męcinki”. Drużyna ta doskonale wywiązała się z zadań otwartych, zamkniętych, a także grała w gry zdobywając punkty. Mile widziane przez organizatorów konkursu były różnego rodzaju rozwiązania oraz pomysłowe dodatkowe prace, więc nasze uczestniczki przeprowadziły ankiety na temat dbania o środowisko w 3 klasach naszej szkoły: VI, VII oraz klasie uczestniczek czyli VIIIA. Dziewczyny z klasy VIIIA przeprowadziły także raport ankiet w formie prezentacji multimedialnej. Z ankiet można było wywnioskować, że uczniowie naszej szkoły doskonale znają się na odpowiednim dbaniu o środowisko oraz segregacji śmieci. Ósmoklasistki zrobiły 2 plakaty, model oraz opis śmiecio-robota, a także opracowały wszystkie punkty z zadań otwartych i zamkniętych. Uczestniczki konkursy wpisały się doskonale i na tle całej Polski otrzymały 13 miejsce.