Organizacja nauczania od 22.03. do 9.04.2021 r.

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną Dyrektor szkoły informuje, iż w okresie nauki zdalnej dla dzieci z klas I – III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID- 19, szkoła organizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne. Dyrektor zapewnia również na terenie szkoły naukę zdalną dla uczniów niepełnosprawnych oraz dla tych, którzy nie posiadają dostępu do Internetu. We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach obowiązuje konieczność złożenia nowego, pisemnego wniosku w sekretariacie szkoły do dnia 22 marca 2021 roku.

W dalszym ciągu na terenie placówki uczniowie klasy ósmej mogą korzystać z konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych.