Pasowanie na Czytelnika biblioteki szkolnej

Podczas Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, który obchodziliśmy 8 maja, w naszej szkole odbyło się Pasowanie na Czytelnika. Pierwszoklasiści od początku roku szkolnego uczyli się zasad korzystania ze szkolnej biblioteki oraz postępowania z książkami. Podsumowaniem tych działań był Dzień Postaci z Książek.

Uczniowie klasy pierwszej wzorowo wywiązali się z postawionych przed nimi zadań do rozwiązania. W klasie odwiedziły ich panie Agnieszka Śmiłowska (nauczyciel bibliotekarz) i Anetta Jaworska (logopeda), które wspólnie sprawdziły książkową i biblioteczną wiedzę pierwszaków. Dzieci bez trudu odgadły tytuły bajek po ilustracjach, rozpoznały bajki na podstawie rekwizytów, a także dobierając cień  i kontur do kolorowej postaci bajkowej. Dodatkowo uczciły ten dzień, przebierając się za piękne postacie bajkowe i recytując wierszyki. Na zakończenie dzieci złożyły przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki. Pani dyrektor Bogusława Kałużna wręczyła każdemu na pamiątkę książkę z wierszami o naszej ojczyźnie. Upominki zostały zakupione z dotacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.