Pasowanie na ucznia

7 listopada 2018 r. pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej  w Męcince stali się pełnoprawnymi członkami braci uczniowskiej. W tym wyjątkowym dniu uczniom towarzyszyli rodzice, dziadkowie, nauczyciele oraz koleżanki i koledzy z klasy II i III, a także zaproszeni goście: zastępca wójta Gminy Męcinka pani Arleta Gregulska-Oksińska, ksiądz proboszcz Marek Kluwak, przewodnicząca Rady Rodziców pani Kinga Rodzeń oraz dyrektor Zespołu Szkół w Męcince pani Bogusława Kałużna.

Wychowawczynie klas pierwszych pani Zofia Głowiak i pani Iwona Pawelec przygotowały wspólnie z uczniami program artystyczny, w którym brała też udział grupa kolegów i koleżanek ze starszych klas. Zgodnie z tradycją pierwszaki musiały wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami wykonując piosenki i recytując wierszyki. Tym samym udowodniły wszystkim, że są gotowe stać się stuprocentowymi uczniami. Ślubowanie odbyło w obecności Sztandaru Szkoły. Aktu pasowania na ucznia dokonała pani dyrektor Bogusława Kałużna. Było to niewątpliwie duże przeżycie dla wszystkich obecnych.  Zakończyło się wręczeniem pamiątkowych dyplomów, drobnych upominków, wspólnym zdjęciem i życzeniami od wszystkich zaproszonych gości. Rodzice przygotowali dla własnych pociech „rożki obfitości”, a dla wszystkich uczestników uroczystości słodki poczęstunek.

Wychowawcy klas serdecznie dziękują rodzicom za pomoc w zorganizowaniu uroczystości.

I.P.