Październik miesiącem budowania świadomości społecznej na temat zespołu DOWNA

Z tej okazji w naszej szkole, podczas lekcji wychowawczej, zorganizowane zostały zajęcia, na których poszerzaliśmy wiedzę uczniów na ten temat. Mówiliśmy o funkcjonowaniu osób z zespołem Downa, o ich możliwościach, marzeniach, osiągnięciach, społecznych i emocjonalnych potrzebach oraz zmieniających się perspektywach.

Ponadto nasi uczniowie mogli zaczerpnąć informacji ze specjalnie przygotowanej gazetki na korytarzu szkolnym. Temat ten jest bardzo dla nas ważny, szczególnie że członkiem naszej szkolnej społeczności jest Julia, którą na co dzień wspieramy i pomagamy.
Celem przeprowadzonej akcji było zachęcanie do akceptacji i solidarności z osobami z zespołem Downa oraz pokazanie, że wszyscy mamy prawo do inności i każdemu z nas należy się szacunek i zrozumienie, a szczególnie osobom niepełnosprawnym.