Pierwszaki w międzynarodowym projekcie

Nasi uczniowie już od pierwszego roku w szkole mają możliwość współpracować ze swoimi rówieśnikami z Europy. Jak? Na lekcjach angielskiego, oczywiście! W jakim celu? Aby rozwijać swoje kompetencje językowe, ciekawość świata oraz kształtować poczucie własnej tożsamości jako obywatela Europy. W jaki sposób? Biorąc czynny udział w projekcie eTwinning.
eTwinning to część unijnego programu pod patronatem Komisji Europejskiej, mającego za zadanie pomoc w realizacji projektów szkolnych przy pomocy technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Nasze pierwszaki wzięły udział w projekcie ALL ABOUT ME BOOK (Książeczka o mnie), którego celem było wykonanie książeczek przez uczniów w języku angielskim, a następnie udostępnienie ich na platformie Twinspace, aby rówieśnicy z pozostałych szkół mogli poznać zainteresowania i preferencje naszych milusińskich. Dzieciaki z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Macedonii Północnej, Litwy, Rumunii i Turcji nie pozostały dłużne- i również podzieliły się wytworami swojej pracy online. Dzięki temu nasze pierwszaczki mogły lepiej poznać swoich kolegów z różnych krańców Europy. Na korytarzu szkolnym przygotowana została wystawa, która przybliża zainteresowanym szczegóły projektu. Strona projektu na platformie Twinspace: https://twinspace.etwinning.net/81848/home